Η VoIP τηλεφωνια

Τί είναι το VoIP;

Το VoIP ( Voice over IP ) είναι ένας γενικός όρος για μια οικογένεια τεχνολογιών που επιτρέπει τη μετάδοση φωνής πάνω από το πρωτόκολλο του διαδικτύου (Internet Protocol).

Έτσι με τη χρήση ΙΡ τηλεφωνικών συσκευών ή ειδικών μετατροπέων, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων πάνω από την υπάρχουσα δικτυακή υποδομή και όχι το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.

Τα βασικά στάδια για τη μετάδοση φωνής πάνω από το πρωτόκολλο του διαδικτύου είναι η μετατροπή του αναλογικού σήματος φωνής σε ψηφιακή μορφή, η συμπίεση και μετατροπή του στο πρωτόκολλο του διαδικτύου και τέλος η μετάδοση του σε μορφή πακέτων πάνω από το διαδίκτυο. Η όλη διαδικασία στο απομακρυσμένο άκρο αντιστρέφεται. Οι διαδικασίες και στα δύο σημεία γίνονται σε πραγματικό χρόνο.

Τί είναι τα τηλέφωνα SIP;

Session Initiation Protocol. Είναι πρωτόκολο επικοινωνίας μέσω δικτύων υπολογιστών, που επιτρέπει την μεταφορά πολυμεσικών πληροφοριών είτε μεσω του διαδικτύου, είτε μέσω ενός τοπικού δικτύου.

Τα τηλέφωνα SIP είναι ίδια με τα τηλέφωνα VoIP ή τα λογισμικά τηλεφώνου. Είναι τηλέφωνα που σας επιτρέπουν να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις χρησιμοποιώντας την τεχνολογία VoIP (φωνή μέσω πρωτοκόλλου Ίντερνετ).

Υπάρχουν δύο τύποι τηλεφώνων SIP.

Ο πρώτος τύπος είναι το τηλέφωνο SIP με υλισμικό. Μοιάζει με την κοινή τηλεφωνική συσκευή, αλλά μπορεί να δεχτεί και να πραγματοποιήσει κλήσεις χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο αντί για το παραδοσιακό σύστημα PSTN.

Τα τηλέφωνα SIP μπορεί επίσης να βασίζονται σε λογισμικό. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε υπολογιστή ως τηλέφωνο μέσω ακουστικών με μικρόφωνο ή/και κάρτας ήχου. Επίσης απαιτούν ευρυζωνική σύνδεση και σύνδεση με πάροχο υπηρεσιών VoIP ή διακομιστή SIP .

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τις υπηρεσίες της Inter Telecom;

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρει η Inter Telecom θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό κάνοντας εγγραφή.