Τιμοκαταλογος Σταθερης/VoIP Τηλεφωνιας

Η Inter Telecom προσφέρει τις πιο ανταγωνιστικές τιμές στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς!

Επιλέξτε χώρα ή εισάγετε αριθμό τηλεφώνου

Προορισμός Πρόθεμα Βήμα χρέωσης Χρέωση
Greece - Emergency Number30100Ατελώς
Greece - Short Code301010ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301014ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301015ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301016ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301018ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010195ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010201ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010202ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010203ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010204ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301022ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3010300ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010301ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010302ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010304ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010306ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301031ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010365ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010380ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010401ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010410ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010414ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010424ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010440ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010450ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010500ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010504ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010505ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010506ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010507ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010508ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010509ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301051ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010520ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010525ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301056Ατελώς
Greece - Short Code3010600ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010610ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010611ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010710ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3010717ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Emergency Number30108Ατελώς
Greece - Short Code3011010ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011011ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011012ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011040ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301107ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301109ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301110Ατελώς
Greece - Short Code3011120ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011124ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3011131ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011135ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011136ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301114ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011150ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011151ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011152ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011155ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011177ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011180ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011185ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011188Ατελώς
Greece - Short Code3011199ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Emergency Number30112Ατελώς
Greece - Short Code3011300ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011313ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011320ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011322ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301133ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301135ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301137ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011399ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011401ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011414ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011415ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301145ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011500ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301151ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011525ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011527ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011528ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301156ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code301158ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code30116000Ατελώς
Greece - Short Code30116111ανά δευτερόλεπτο0.15€/λεπτό
Greece - Short Code30116123ανά δευτερόλεπτο0.15€/λεπτό
Greece - Short Code3011700ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011710ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011711ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011717ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011718ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011770ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011777ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3011811ανά 60 δευτερόλεπτα με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα0.98€/λεπτό
Greece - Short Code3011812ανά 60 δευτερόλεπτα1.237€/λεπτό
Greece - Short Code3011818ανά 60 δευτερόλεπτα1.25€/λεπτό
Greece - Short Code3011820ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.224€/λεπτό
Greece - Short Code3011821ανά 60 δευτερόλεπτα1.216€/λεπτό
Greece - Short Code3011822ανά 60 δευτερόλεπτα με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα0.87€/λεπτό
Greece - Short Code3011824ανά 60 δευτερόλεπτα0.637€/λεπτό
Greece - Short Code3011830ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.224€/λεπτό
Greece - Short Code3011831ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα0.948€/λεπτό
Greece - Short Code3011833ανά 60 δευτερόλεπτα1.236€/λεπτό
Greece - Short Code3011838ανά 60 δευτερόλεπτα1.236€/λεπτό
Greece - Short Code3011840ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.224€/λεπτό
Greece - Short Code3011848ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.268€/λεπτό
Greece - Short Code3011850ανά 60 δευτερόλεπτα1.237€/λεπτό
Greece - Short Code3011858ανά δευτερόλεπτο1.006€/λεπτό
Greece - Short Code3011860ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα0.948€/λεπτό
Greece - Short Code3011868ανά 60 δευτερόλεπτα1.882€/λεπτό
Greece - Short Code3011869ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.234€/λεπτό
Greece - Short Code3011870ανά 60 δευτερόλεπτα1.237€/λεπτό
Greece - Short Code3011876ανά 60 δευτερόλεπτα1.222€/λεπτό
Greece - Short Code3011878ανά 60 δευτερόλεπτα1.882€/λεπτό
Greece - Short Code3011880ανά 60 δευτερόλεπτα με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.42€/λεπτό
Greece - Short Code3011885ανά 60 δευτερόλεπτα με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα0.96€/λεπτό
Greece - Short Code3011888ανά 60 δευτερόλεπτα με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.229€/λεπτό
Greece - Short Code3011890ανά 60 δευτερόλεπτα3.057€/λεπτό
Greece - Short Code3011898ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.148€/λεπτό
Greece - Short Code3013034ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3013035ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3013700Ατελώς
Greece - Short Code3013713Ατελώς
Greece - Short Code3013738Ατελώς
Greece - Short Code3013777Ατελώς
Greece - Short Code3013788Ατελώς
Greece - Short Code3013789Ατελώς
Greece - Short Code3013800ανά δευτερόλεπτο0.458€/λεπτό
Greece - Short Code3013803ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3013805ανά δευτερόλεπτο0.458€/λεπτό
Greece - Short Code3013808Ατελώς
Greece - Short Code3013811Ατελώς
Greece - Short Code3013813ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3013818ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3013820ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3013830ανά δευτερόλεπτο0.46€/λεπτό
Greece - Short Code3013833ανά δευτερόλεπτο0.458€/λεπτό
Greece - Short Code3013838ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3013839ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3013840Ατελώς
Greece - Short Code3013844ανά δευτερόλεπτο0.458€/λεπτό
Greece - Short Code3013845ανά δευτερόλεπτο0.458€/λεπτό
Greece - Short Code3013848Ατελώς
Greece - Short Code3013850ανά δευτερόλεπτο0.458€/λεπτό
Greece - Short Code3013855ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3013858ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3013877ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3013878ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3013880ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3013881Ατελώς
Greece - Short Code3013888ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3013890Ατελώς
Greece - Short Code3013894ανά δευτερόλεπτο0.458€/λεπτό
Greece - Short Code3013899ανά δευτερόλεπτο0.458€/λεπτό
Greece - Short Code3014155ανά κλήση2.0854€/κλήση
Greece - Short Code3014177ανά κλήση2.0854€/κλήση
Greece - Short Code3014188ανά κλήση2.0854€/κλήση
Greece - Short Code3014414ανά 60 δευτερόλεπτα3.799€/λεπτό
Greece - Short Code3014444ανά κλήση0.806€/κλήση
Greece - Short Code3014500ανά 60 δευτερόλεπτα0.83€/λεπτό
Greece - Short Code3014510ανά δευτερόλεπτο0.784€/λεπτό
Greece - Short Code3014511ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα0.777€/λεπτό
Greece - Short Code3014514ανά 60 δευτερόλεπτα1.996€/λεπτό
Greece - Short Code3014515ανά 60 δευτερόλεπτα0.15€/λεπτό
Greece - Short Code3014522ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.565€/λεπτό
Greece - Short Code3014540ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.209€/λεπτό
Greece - Short Code3014546ανά κλήση0.65€/κλήση
Greece - Short Code3014554ανά κλήση1.0416€/κλήση
Greece - Short Code3014560ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα0.625€/λεπτό
Greece - Short Code3014569ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.565€/λεπτό
Greece - Short Code3014584ανά κλήση3.1756€/κλήση
Greece - Short Code3014600ανά 60 δευτερόλεπτα1.887€/λεπτό
Greece - Short Code3014614ανά 60 δευτερόλεπτα4.619€/λεπτό
Greece - Short Code3014644ανά 60 δευτερόλεπτα4.537€/λεπτό
Greece - Short Code3014646ανά 60 δευτερόλεπτα1.88€/λεπτό
Greece - Short Code3014647ανά κλήση2.0894€/κλήση
Greece - Short Code3014648ανά κλήση6.51€/κλήση
Greece - Short Code3014650ανά κλήση3.145€/κλήση
Greece - Short Code3014656ανά 60 δευτερόλεπτα3.77€/λεπτό
Greece - Short Code3014660ανά δευτερόλεπτο2.51€/λεπτό
Greece - Short Code3014700ανά 60 δευτερόλεπτα1.42€/λεπτό
Greece - Short Code3014707ανά 60 δευτερόλεπτα1.389€/λεπτό
Greece - Short Code3014714ανά 60 δευτερόλεπτα0.789€/λεπτό
Greece - Short Code3014724ανά 60 δευτερόλεπτα1.887€/λεπτό
Greece - Short Code3014727ανά κλήση1.953€/κλήση
Greece - Short Code3014741ανά κλήση1.08€/κλήση
Greece - Short Code3014744ανά 60 δευτερόλεπτα με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα0.72€/λεπτό
Greece - Short Code3014747ανά 60 δευτερόλεπτα3.59€/λεπτό
Greece - Short Code3014748ανά κλήση3.145€/κλήση
Greece - Short Code3014750ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα2.19€/λεπτό
Greece - Short Code3014757ανά κλήση1.953€/κλήση
Greece - Short Code3014774ανά 60 δευτερόλεπτα1.877€/λεπτό
Greece - Short Code3014777ανά 60 δευτερόλεπτα0.789€/λεπτό
Greece - Short Code3014780ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.273€/λεπτό
Greece - Short Code3014784ανά κλήση1.04€/κλήση
Greece - Short Code3014787ανά κλήση3.1395€/κλήση
Greece - Short Code3014788ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.565€/λεπτό
Greece - Short Code3014797ανά κλήση2.0832€/κλήση
Greece - Short Code3014800ανά κλήση3.145€/κλήση
Greece - Short Code3014801ανά 60 δευτερόλεπτα2.396€/λεπτό
Greece - Short Code3014814ανά 60 δευτερόλεπτα0.503€/λεπτό
Greece - Short Code3014824ανά δευτερόλεπτο0.472€/λεπτό
Greece - Short Code3014831ανά κλήση0.3175€/κλήση
Greece - Short Code3014840ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.877€/λεπτό
Greece - Short Code3014844ανά 60 δευτερόλεπτα με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα0.42€/λεπτό
Greece - Short Code3014848ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα0.627€/λεπτό
Greece - Short Code3014849ανά δευτερόλεπτο1.565€/λεπτό
Greece - Short Code3014850ανά 60 δευτερόλεπτα0.955€/λεπτό
Greece - Short Code3014870ανά 60 δευτερόλεπτα4.454€/λεπτό
Greece - Short Code3014878ανά κλήση2.625€/κλήση
Greece - Short Code3014880ανά κλήση1.9477€/κλήση
Greece - Short Code3014884ανά κλήση1.0091€/κλήση
Greece - Short Code3014888ανά 60 δευτερόλεπτα1.19€/λεπτό
Greece - Short Code3014900ανά κλήση1.052€/κλήση
Greece - Short Code3014901ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα2.19€/λεπτό
Greece - Short Code3014914ανά 60 δευτερόλεπτα1.872€/λεπτό
Greece - Short Code3014944ανά 60 δευτερόλεπτα με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα0.53€/λεπτό
Greece - Short Code3014949ανά κλήση1.953€/κλήση
Greece - Short Code3014950ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.273€/λεπτό
Greece - Short Code3014970ανά κλήση0.65€/κλήση
Greece - Short Code3014980ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.221€/λεπτό
Greece - Short Code3014990ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα2.19€/λεπτό
Greece - Short Code3014994ανά 60 δευτερόλεπτα1.887€/λεπτό
Greece - Short Code301500ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015100ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code301517ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015191ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015195ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code301520ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015241ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015244ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015270ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015277ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015300ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015303ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015305ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015310ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015312ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015315ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015321ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015322ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015323ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015325ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code301535ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015371ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015373ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015377ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code301539ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code301540ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015411ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015415ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015422ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015464ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code301550ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015510ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015512ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015516ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015517ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code301555Ατελώς
Greece - Short Code3015580ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015600ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015605ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015606ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015691ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015698ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code301571ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code301572ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015888ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015900ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015902Ατελώς
Greece - Short Code3015909ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code301591ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Short Code3015969ανά δευτερόλεπτο0.25€/λεπτό
Greece - Emergency Number30166Ατελώς
Greece - Short Code3018100ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018101ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018110ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018111ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018112ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code30181133ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018118ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018120ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018123ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018128ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018130ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018137ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018140ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018150ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018175ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018181ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018182ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018185ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018189ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018192ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018198ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018199ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018202ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018210ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018218ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018228ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018238ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018282ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018283ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018310ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018311ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018318ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018321ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018333ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018338ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018345ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018358ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018365ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018380ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018381ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018383ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3018388ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Short Code3019848ανά κλήση1.953€/κλήση
Greece - Emergency Number30199Ατελώς
Greece - Fixed302ανά δευτερόλεπτο0.02€/λεπτό
Greece – Short Code3054760ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.262€/λεπτό
Greece – Short Code3054780ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.565€/λεπτό
Greece – Short Code3054788ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα1.262€/λεπτό
Greece – Short Code3054820ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα0.947€/λεπτό
Greece - Mobile30685ανά δευτερόλεπτο0.075€/λεπτό
Greece - Mobile30690ανά δευτερόλεπτο0.075€/λεπτό
Greece - Mobile30691ανά δευτερόλεπτο0.075€/λεπτό
Greece - Mobile30693ανά δευτερόλεπτο0.075€/λεπτό
Greece - Mobile30694ανά δευτερόλεπτο0.075€/λεπτό
Greece - Mobile30695ανά δευτερόλεπτο0.075€/λεπτό
Greece - Mobile30697ανά δευτερόλεπτο0.075€/λεπτό
Greece - Mobile30698ανά δευτερόλεπτο0.075€/λεπτό
Greece - Mobile30699ανά δευτερόλεπτο0.075€/λεπτό
Greece - Personal Numbers3070ανά δευτερόλεπτο0.28€/λεπτό
Greece - Freephone30800Ατελώς
Greece - Onephone30801ανά δευτερόλεπτο0.15€/λεπτό
Greece - Prepaid Cards30807Ατελώς
Greece - Special Numbers30850ανά δευτερόλεπτο0.50€/λεπτό
Greece - Special Numbers30875ανά δευτερόλεπτο0.75€/λεπτό
Greece - High Cost3090112300ανά δευτερόλεπτο1.736€/λεπτό
Greece - High Cost3090112302ανά δευτερόλεπτο1.488€/λεπτό
Greece - High Cost3090112307ανά δευτερόλεπτο1.24€/λεπτό
Greece - High Cost3090112309ανά δευτερόλεπτο2.48€/λεπτό
Greece - High Cost3090112320ανά δευτερόλεπτο1.736€/λεπτό
Greece - High Cost3090112322ανά δευτερόλεπτο1.488€/λεπτό
Greece - High Cost3090112327ανά δευτερόλεπτο1.24€/λεπτό
Greece - High Cost3090112329ανά δευτερόλεπτο2.48€/λεπτό
Greece - High Cost309011400ανά δευτερόλεπτο1.562€/λεπτό
Greece - High Cost30901151300ανά δευτερόλεπτο1.24€/λεπτό
Greece - High Cost30901151320ανά δευτερόλεπτο1.488€/λεπτό
Greece - High Cost30901151340ανά δευτερόλεπτο1.736€/λεπτό
Greece - High Cost3090115151ανά δευτερόλεπτο1.736€/λεπτό
  • Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. και τέλος σταθερής τηλεφωνίας 5%.
  • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμοκαταλόγου χωρίς προειδοποίηση.
  • O εκάστοτε ισχύων τιμοκατάλογος δημοσιεύεται στο www.intertelecom.gr