Γενικοί όροι

Οι παρακάτω όροι χρήσης περιγράφουν τους γενικούς κανόνες και προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών της Inter Telecom. Οι κανόνες αυτοί αφορούν όλες τις υπηρεσίες της Inter Telecom, ενώ οι υπηρεσίες που περιέχουν διαφοροποιήσεις ή επιπλέον κανόνες έχουν πρόσθετους Ειδικούς Όρους Χρήσης.

Τί είναι η Inter Telecom;

Η Inter Telecom είναι Ομόρρυθμη Εταιρεία με Α.Φ.Μ. 999047080 και έδρα την Κατερίνη, 60100, Βότση 5. Η Inter Telecom είναι πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με αρ. μητρώου 10-133

Τί προσφέρει η Inter Telecom;

Η Inter Telecom προσφέρει προπληρωμένες υπηρεσίες φωνής μέσω πρωτοκολλου IP (VoIP). Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες πρέπει να:

 • Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα της Inter Telecom για να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό.
 • Ανανεώσετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας.
 • Έχετε ένα τηλέφωνο (Λογισμικό ή Υλισμικό) που να υποστηρίζει SIP για κλήσεις μέσω SIP protocol.

Τιμοκατάλογος

Οι τιμές είναι σε Ευρώ και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Εάν το κόστος κλήσης υπερβαίνει το υπόλοιπο του λογαριασμού του χρήστη, η κλήση δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η Inter Telecom διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να ενημερώνεται για την αναλυτική χρέωση του λογαριασμού του από την προσωπική του σελίδα διαχείρισης καθώς και να έχει πρόσβαση στον αναλυτικό τιμοκατάλογο.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα στοιχεία πρόσβασης στις υπηρεσίες της Inter Telecom, είτε αυτά έχουν επιλεχθεί από εσάς, είτε από τους εκροσώπους της Inter Telecom, είναι αυστηρά προσωπικά. Η Inter Telecom δεν φέρει καμιά ευθύνη για τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο ή μη.

Η Inter Telecom διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μέρος των προσωπικών στοιχείων μπορεί να δοθούν σε τρίτους, συνεργάτες της Inter Telecom, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, διατηρείτε το δικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα για ενημέρωση σας, ή και έκφρασης αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.

Η Inter Telecom λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών σας και για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Η Inter Telecom δεν ελέγχει και δεν παρεμβαίνει στο περιεχόμενο των επικοινωνιών που λαμβάνουν χώρα μέσω των υπηρεσιών του. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας είναι αποκλειστικά στην ευθύνη των χρηστών.

Η Inter Telecom δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία.

Η Inter Telecom ουδεμία ευθύνη φέρει για:

 • τη γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, το θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που λαμβάνετε ή αποστέλλετε σε τρίτους ή αποθηκεύετε μέσω της πρόσβασής σας στις υπηρεσίες της,
 • την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστείτε από την χρήση των υπηρεσιών της Inter Telecom
 • για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ χρηστών της Inter Telecom ή ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες (data) που διακινούνται μέσω των υπηρεσιών της Inter Telecom

Η Inter Telecom ενδέχεται να εφαρμόσει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών σας μόνον εφόσον και στο μέτρο που καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ανωτέρα Βία

Η Inter Telecom δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή χειροτέρευση της ποιότητας των υπηρεσιών εξαιτίας λόγων, την επέλευση των οποίων δεν μπορεί να ελέγξει, εξαιτίας δηλαδή λόγων ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, κ.λπ.

Τεχνικές προδιαγραφές διεπαφών

Σε συμμόρφωση με την υποχρέωση η οποία προκύπτει από την σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ Αρ. ΑΠ: 294/55/2003 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1590/Β/03, μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό αρχείο που αναφέρει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές των διεπαφών του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Inter Telecom από εδώ

Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

Για τις υπηρεσίες που απαιτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο

Η ποιότητα των υπηρεσιών της Inter Telecom μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος πρόσβασης στο διαδίκτυο, με την ταχύτητα της σύνδεσης που διαθέτετε και πιθανά με άλλες παραμέτρους εκτός της επιρροής της Inter Telecom.

Για τις υπηρεσίες που απαιτούν χρήση τηλεφωνικής συσκευής (Σταθερής ή GSM)

Η ποιότητα των υπηρεσιών της Inter Telecom μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της συσκευής σας (Σταθερή ή GSM), με το σήμα που σας προσφέρει ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας σας και πιθανά με άλλες παραμέτρους εκτός της επιρροής της Inter Telecom.

Τρόποι πληρωμής

Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας στην Inter Telecom μπορεί να ανανεωθεί με τους παρακάτω τρόπους:

 • Πιστωτικές/Χρεωστικές κάρτες
 • Paysafecard
 • MasterPass
 • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Paypal

Πιστωτικές/Χρεωστικές κάρτες: Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners.

Η πίστωση στο λογαριασμό, μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, πραγματοποιείται εντός 24 ωρών μετά την κατάθεση.

Επιστροφή χρημάτων

Η εταιρία κάνει δεκτή την επιστροφή χρημάτων μόνο εφόσον έχει αγοραστεί κάρτα ανανέωσης χρόνου ομιλίας (voucher) και δεν έχει χρησιμοποιηθεί ο κωδικός.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Διακοπή υπηρεσιών

Η Inter Telecom διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μέρος ή όλες τις υπηρεσίες που σας προσφέρει εάν:

 • Έχει διαπιστωθεί απάτη
 • Η χρήση των υπηρεσιών γίνεται με κακόβουλο ή παράνομο σκοπό
 • Παραβιάζονται οι όροι της εταιρείας

Δεν επιτρέπεται η μεταπώληση των υπηρεσιών της Inter Telecom χωρίς προηγούμενη έγγραφη εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.